HVAD ER STRESS

Stress er en tilstand, der kommer snigende,  hvis du fortsat overhører de signaler, som din krop måske gennem længere tid har forsøgt at sende dig, kan tilstanden udvikle sig med mere alvorlige symptomer, som kan få enorme personlige konsekvenser.  Nogle mennesker opdager først, at de er ramt af alvorlig stress, når det er for sent.

BEGYNDENDE SYMPTOMER PÅ STRESS

 • hjertebanken og uro i kroppen
 • tankemylder
 • træthed og dårlig søvn
 • irritabilitet og grådlabilitet

Hvis du overhører disse symptomer er der stor risiko for, at du bliver alvorligt ramt af stress . 

ALVORLIGE SYMPTOMER PÅ STRESS

 • din koncentrationsevne bliver svækket
 • manglende overblik og hukommelsesbesvær
 • kort lunte og mangel på energi og lyst
 • tankemylder og afbrudt nattesøvn
 • mave/tarmproblemer, lettere infektioner og tiltagende smerter
 • du trækker dig evt. fra sociale sammenhænge og isolerer dig mere og mere

Hvis du ikke søger hjælp, kan tilstanden udvikle sig til en kronisk stresstilstand med depression og angstsymptomer.

 

SØVN

Det er meget væsentlig at have fokus på søvn i behandlingen af stress. Det er livgivende nødvendigt at få god søvn - god søvn er vores naturlige måde at restituere på. Ulykkeligvis påvirker stress søvnkvaliteten, og man kan på den baggrund havne i en ond cirkel.

DU KAN BLIVE RASK

Det er vigtigt at sige, at du kan blive rask igen. Jo tidligere du får hjælp, jo mindre skade kan stresshormonerne nå at gøre på din krop. For det er kroppens stresshormoner – adrenalin og cortisol -, der skaber alle negative fysiologiske påvirkninger af både hjerne og krop.

HELBRED DIN STRESS

Jeg kan tilbyde dig et individuelt samtaleforløb til stresshåndtering og stressforebyggelse. Læs mere individuelle samtaleforløb.


ÅRSAGER TIL STRESS

Årsagen til stress skal ikke altid findes i arbejdsopgaver og pligter, men i den måde, du vanemæssigt agerer på. Ifølge Ole Vadum Dahl kan den egentlige årsag til stress ofte findes i forskellige ubevidste sider, som er dominerende i din personlighed. Der er fire karakteristiske personligheds sider, der kan være medvirkende til, at du udvikler stress

 • perfektionisme
 • pleaser - den der  har svært ved at sætte grænser og vil gerne gøre alle tilpas.
 • streng indre dommer 
 • stærk indre indpisker

For omsorgspersoner som socialrådgivere, lærere og plejepersonale kan det handle om, at du er rigtig god til at tage dig af andres sårbarhed, men mindre god til at være i kontakt med din egen. Du flygter fra den, måske fornægter du den, fordi du har en tanke om, at det er tegn på svaghed at vise og mærke sårbarheden.


FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING

For at forebygge og håndtere stress er det vigtigt at afklare, om nogle af ovennævnte personlighedstræk er fremtrædende hos dig, eller om der er andre årsager til, at du har udviklet stress. Det kan også handle om, at du vil for meget i forhold til den tid, der er til rådighed.

 • får du prioriteret rigtigt i forhold til dine dybeste værdier?
 • hvordan er dine vanemønstre og vanetanker?
 • styrer du dit liv eller styrer det dig?
 • hvordan er dine prioriteter?
 • lever du i overensstemmelse med dine dybe værdier eller lever livet dig?

Jeg kan tilbyde et individuelt samtaleforløb til stresshåndtering og stressforebyggelse læs mere  individuelle samtaleforløb.

·